Proiecte Europene

EXPERIENŢE  COMENIUS

Între anii 2008 şi 2010, 21 de elevi români de la Şcoala „Ştefan cel Mare” din Alexandria şi 21 de elevi turci de la ”Irlıganlı Şehit Piyade Onbaşı Bayram Güzel” din Denizli, Turcia au participat la schimburi de elevi, conform calendarului activităţilor din formularul de aplicaţie, una în România şi alta în Turcia. Suportul financiar pentru realizarea obiectivelor proiectului european bilateral cu titlul „Reporteri fără frontiere” a fost asigurat de Comisia Europeană.

Obiectivul general al proiectului : Îmbunătăţirea abilităţilor elevilor din cele două  şcoli de a comunica în limbi străine prin motivarea lor în a adăuga noi cunoştinţe în ceea ce priveşte limba franceză şi a obţine competenţe iniţiale în limba turcă/română.

Obiectivele  specifice:

–  dezvoltarea competenţelor  lingvistice  şi a capacităţii de a utiliza o limbă străină ca instrument  de comunicare ,în diferite contexte ( scris /oral) ;

–         învăţarea unor elemente din vocabularul limbii turce : limba maternă a partenerilor (la nivel elementar);

–         promovarea respectului pentru cultura si tradiţiile altor popoare;

–         promovarea valorilor culturii româneşti în marea cultură europeană;

–         înlăturarea prejudecăţilor şi promovarea spiritului de toleranţă şi convivialitate;

–    învăţarea  noţiunilor de bază despre cetăţenia europeană;

Produsele concrete realizate: ghid turistic turco-român ilustrat şi eurojurnalul „ Horizons »; Aceste produse pot fi vizibile la adresele

http://www.matematiksaati.com/files/GUIDE-TOURISTIQUE.pdf

http://www.matematiksaati.com/files/JOURNAL.pdf

sau  www.matematiksaati.com

Grup ţintă: 21 de elevii de la nivel gimnazial (a VI-a A ,a VI-a D a VII-a A , B,c ) şi profesori din Şcoala cu cls I-VIII  „Ştefan ce Mare”.

Echipa de proiect:

1. Prof. Jana Grosu – coordonator de proiect ;

2. Prof . Marina Burtan – responsabil diseminare;

3. Prof. Alexandra Negrea – responsabil comunicare cu comunitatea locală;

4. Prof. Simona Băţăuş – activităţi în cadrul ariei curriculare Limbă şi comunicare ;

5. Prof. Robert Peicu –  – activităţi în cadrul ariei curriculare Limbă şi comunicare;

6 Prof. Florin Măceşanu – activităţi în cadrul ariei curriculare Matematică şi Ştiinţe ;

7. Prof. Cristinela Dobrică- activităţi în cadrul ariei curriculare Om şi societate ;

8. Prof. Tudor Grosu – activităţi în cadrul ariei curriculare Arte ;

9. Prof. Violeta Ionescu – activităţi în cadrul ariei curriculare Tehnologii;

10. Prof. Natalia Dan- activităţi de documentare şi informare în teren;

11. Prof. Pantelimon Negreanu- responsabil activităţi de evaluare a rezultatelor proiectului;

12.Contabil – Gina Ianculescu – responsabil financiar.

Scopurile unui astfel de schimb de elevi sunt multiple, cel mai evident fiind acela de a creşte motivarea şi încrederea elevilor de a comunica cu ajutorul altor limbi europene. La fel de importantă este şi experienţa interculturală pe care au dobândit-o elevii prin modul diferit de viaţă experimentat în Turcia, prin faptul că ei au fost găzduiţi în familii. Astfel, elevii şi profesorii români şi turci au avut contact direct cu o cultură diferită, ceea ce a încurajat dezvoltarea socializării.

Având în vedere că  produsele finale ale acestui proiect au fost  un ghid turistic româno-turc şi un ziar, elevii celor două şcoli, grupaţi pe perechi, au cooperat pentru a duce la îndeplinire sarcinile stabilite în planul comun de lucru. Astfel, ei au realizat fişe de lucru, au tradus expresiile din mini-ghidul de conversaţie şi din articolele din ziar, au făcut fotografii ale obiectivelor turistice vizitate din Denizli, Pamukkale, Karahayit, Kalogan, Antalya, Istanbul şi Alexandria, Sinaia, Buşteni, Predeal, Braşov, Bran, Sighişoara şi Bucureşti.

Participarea la orele de curs din şcoalile partenere au fost o bună ocazie  pentru a consemna asemănările şi deosebirile dintre cele două sisteme de învăţământ.

Numeroasele activităţi culturale şi sportive au oferit celor două grupe de elevi şansa descoperirii diversităţii reciproce. Impresiile, amintirile, experienţele trăite, locurile vizitate au fost consemnate de fiecare elev într-un „Jurnal de călătorie”.

Fiecare zi de lucru la proiect a început printr-o întâlnire comună între elevi şi profesori pentru a evalua rezultatele din ziua precedentă şi pentru a rezolva chestiuni sociale şi de lucru la proiect.

Pe parcursul schimbului, am fost plăcut surprinşi să vedem cât de mare este implicarea personalului didactic şi a elevilor care nu sunt direct vizaţi de schimb, a părinţilor, a membrilor comunităţii locale.

Am observat în urma acestui schimb, că mulţi elevi au devenit conştienţi de felul în care trebuie văzute diferenţele de apartenenţă etnică, culturală şi economică în cadrul relaţiilor interumane stabilite.

Un alt scop a fost acela de a-i face pe elevi mai receptivi şi de a le dezvolta capacitatea de înţelegere a faptului că oamenii sunt diferiţi, dar că aceast lucru trebuie tratat în mod egal.

Elevii au trebuit să înţeleagă diferenţele de moştenire culturală, atât la nivel local  cât şi la nivel internaţional.

Am fost plăcut surprinşi de imensa căldură sufletească cu care am fost pretutindeni înconjuraţi , de sensibilitatea elevilor turci cu privire la capacitatea lor de înţelegere şi toleranţă.

Pentru noi toţi, acest schimb a însemnat un mare câştig în înţelegerea importanţei muncii făcute în colaborare interculturală, cu accent pe dimensiunea europenă  pentru consolidarea identităţii elevilor. Acest lucru  a făcut ca elevii să se simtă importanţi, pentru munca depusă, pentru faptul că unii dintre ei au păşit pentru prima oară în afara ţării. Şi toate astea datorită proiectelor Comenius.

Responsabil proiect,
Jana Grosu